Bordonear's Byte Signs

Short Side Of Nothing

Tiden är dyrbar

Att pasa tiden är en viktig sak i alla olika situationer. Många människor som är beroende av dig så där gäller det att se till att dom slipper vänta på en och bli irriterade. Då är det jätte viktigt att man håller det man har bestämt sig för. Många gånger har det hänt att man är så sent ute så det är så pinsamt så det är inte sant. Och vill man verkligen gå under jorden. Och man hoppas att denna personen kommer att glömma det för resten av hans eller hennes liv. Och vågar att boka en ny tid med en igen. Därför är det bra att man har en bra klocka och att den går rätt och den är lätt att titta på. Då kommer man att vara en person som uppskattas.